Απολογισμός δράσης Σωματείου Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ) Σεπτέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018                                                                                                                  Η Συντονιστική Επιτροπή Μετόχων ΟΑΣΘ συγκροτήθηκε σε

Περισσότερα