voria.gr – Διοίκηση ΟΑΣΘ-Σωματείο: Πόσο κοντά, πόσο μακριά από τη επίτευξη συμφωνίας

Νίκος Ηλιάδης

Η σπουδαιότερη διαφορά αφορά στη χορήγηση μιας σειράς επιδομάτων, πέρα από όσα προβλέπονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της διοίκησης του ΟΑΣΘ και του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, σε μία προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα το οποίο χωρίζει τις δύο πλευρές, στις συζητήσεις για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Voria.gr έχει στα χέρια της και τις δύο προτάσεις και παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας που εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας.

Η πρώτη διαφωνία, όχι πάντως από τις αξεπέραστες, αφορά το χρονικό εύρος ισχύος της σύμβασης. Οι εργαζόμενοι ζητούν να ισχύει για δύο χρόνια, από 1/1/2021 έως 31/12/2022, ενώ η διοίκηση ορίζει την έναρξη εφαρμογής της από την έγκρισή της από τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών, έγκριση που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής της, ενώ συμφωνεί ως προς τη λήξη της στο τέλος του 2022.

Η σπουδαιότερη διαφορά αφορά στη χορήγηση μιας σειράς επιδομάτων, πέρα από όσα προβλέπονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόταση του Σωματείου περιλαμβάνει για τα θέματα αυτά συνολικά εννέα άρθρα, ενώ αυτή της διοίκησης δεν περιλαμβάνει κανένα καθώς θεωρεί ότι όλα αυτά ορίζονται εκ του νόμου.

Τα επιδόματα

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διοίκηση απορρίπτει ντε φάκτο όλα τα αιτήματα για χορήγηση μιας σειράς επιδομάτων τα οποία προστίθενται στο ενιαίο μισθολόγιο. Ως τέτοια ορίζονται:

1. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: το Σωματείο ζητά να καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους, πλην των διοικητικών, έως το ύψος των 150 ευρώ μηνιαίως, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος.

2. Επίδομα θέσης: κυμαίνεται από 100 ευρώ για τους ελεγκτές και υπεύθυνους γραφείων και φτάνει ως τα 1.000 ευρώ το μήνα για τους προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων.

3. Παροχή για την εύρυθμη εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου: Πρόκειται για επιπλέον αμοιβή της τάξης του 4% επί του βασικού μισθού για τους οδηγούς και 2,5% για όσους εργάζονται στη συντήρηση.

4. Παροχή 50 ευρώ το μήνα για όσους εργαζόμενους στην κίνηση και στη συντήρηση συμπληρώνουν 25 ημέρες συνεχούς αδιάλειπτης παρουσίας το μήνα.

5. Επιδότηση για εξαγορά ενσήμων: το Σωματείο ζητά οι εργαζόμενοι οι οποίοι εξαγοράζουν ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια, να επιδοτούνται από τον ΟΑΣΘ με το 50% της δαπάνης εξαγοράς, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 2.000 ευρώ. Το αίτημα αυτό θα το συζητούσε η διοίκηση του ΟΑΣΘ μόνον στην περίπτωση που ο ΟΑΣΘ προχωρούσε σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

6. Χορήγηση δωροεπιταγών σε κάθε εργαζόμενο Χριστούγεννα και Πάσχα.

7. Ανανέωση επαγγελματικών διπλωμάτων: ζητείται το κόστος για την ανανέωση των διπλωμάτων καθώς και των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος να το καλύπτει ο ΟΑΣΘ.

Άδειες – ρεπό

Μεγάλη είναι η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές στα θέματα των αδειών και των ρεπό. Είναι ενδεικτικό ότι η τελική πρόταση του ΟΑΣΘ περιλαμβάνει μόνο ένα άρθρο το οποίο αφορά στα ετήσια ρεπό των εργαζομένων, ενώ για τις άδειες παραπέμπει σε αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα, στο θέμα των ρεπό η διοίκηση φαίνεται να μοιράζει την απόσταση που χώριζε τις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι ζητούν 117 ρεπό, η διοίκηση δεχόταν αρχικά 104 και στην τελική της πρόταση δέχεται άλλα επτά επιπλέον, δηλαδή σύνολο 111.

Όμως, απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα αιτήματα του Σωματείου. Ειδικότερα:

• Το σωματείο ζητά οι συνδικαλιστικές άδειες να ανέρχονται σε χίλιες εργάσιμες ημέρες το χρόνο για τα μέλη της διοίκησης του σωματείου. Η διοίκηση εμμένει σε αυτά που λέει ο νόμος, δηλαδή 180 μέρες ετησίως.

• Άδεια αιμοδοσίας. Το Σωματείο ζητά δύο μέρες για κάθε αιμοδοσία, η διοίκηση απαντά “ό,τι προβλέπει ο νόμος” ο οποίος χορηγεί μία ημέρα άδεια.

• Κανονική άδεια και άδεια γάμου. Το Σωματείο ζητά άδεια τριών ημερών επιπλέον της κανονικής για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα χρόνια υπηρεσίας και τεσσάρων ημερών για όσους έχουν 25ετία. Επίσης ζητείται άδεια γάμου επτά ημερών. Η απάντηση της διοίκησης είναι “ό,τι προβλέπει ο νόμος”.

Κοινωνικές παροχές

α. Στο θέμα της κάλυψης μέρους των δαπανών φοίτησης των παιδιών σε βρεφονηπιακούς παιδικούς και ειδικούς σταθμούς, διαφορές υπάρχουν ως προς το ύψος του επιδόματος. Αυτές κυμαίνονται από είκοσι έως εξήντα ευρώ, αναλόγως του αριθμού των παιδιών. Για παράδειγμα, το Σωματείο ζητά για το πρώτο παιδί το επίδομα να είναι 180 ευρώ μηνιαίως, ενώ ο ΟΑΣΘ δίνει 150. Για δύο παιδιά είναι 230 (200 ο ΟΑΣΘ), για τρία παιδιά 290 (240) και για τέσσερα παιδιά 380 (320).

β. Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη χορήγηση σε κάθε εργαζόμενο για την γέννηση τέκνου, εφάπαξ ποσό 500 ευρώ, για κάθε τέκνο.

γ. Ο ΟΑΣΘ χορηγεί 150 ευρώ ανά παιδί για την κάλυψη δαπάνης κατασκηνώσεων εφόσον η παροχή αυτή δεν επιχορηγείται (ολικά ή μερικά) από το ασφαλιστικό ταμείο του εργαζομένου ή άλλη πηγή. Το επίδομα καταβάλλεται, για ένα μόνο παιδί από την ηλικία των 5 ετών (συμπληρωμένο) μέχρι την ηλικία των 12 ετών (συμπληρωμένο), με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Το Σωματείο ζητά ο ΟΑΣΘ να καλύπτει το σύνολο της δαπάνης και επιπλέον η κάλυψη αυτή να αφορά όλα τα παιδιά της οικογένειας ηλικίας μεταξύ πέντε και δώδεκα ετών.

δ. Ο ΟΑΣΘ χορηγεί στους εργαζόμενους που τα παιδιά τους είναι προπτυχιακοί φοιτητές σε πανεπιστήμιο, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, εφάπαξ επίδομα φοίτησης 500 ευρώ. Το Σωματείο ζητά το ποσό αυτό να οριστεί στα 600 ευρώ και επιπλέον, να χορηγείται και σε εργαζόμενους οι οποίοι φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

ε. Υπάρχει ταύτιση στο θέμα της κάλυψης των αναγκών για τη φροντίδα και την εκπαίδευση παιδιών εργαζομένων που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από ανίατες ασθένειες και παρακολουθούν προγράμματα ειδικής αγωγής και θεραπείας ή διαβιούν μόνιμα σε δημόσια ή ιδιωτικά ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ταύτιση υπάρχει και στο θέμα της χορήγησης χρηματικής ενίσχυσης προς εργαζόμενους, για την κάλυψη έκτακτων δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα (ενδεικτικά έκτακτες, επείγουσες ιατρικές δαπάνες του ιδίου ή μελών της οικογένειας του).

Τέλος, στο σχέδιο ΣΣΕ το Σωματείο έχει συμπεριλάβει άρθρο το οποίο λέει ότι “όλο το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στον ΟΑΣΘ, αυτοδίκαια μεταφέρεται στο νέο Φορέα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 εάν δημιουργηθεί, ή παραμένει στον ΟΑΣΘ εάν συνεχίσει να παρέχει το συγκοινωνιακό έργο στο νομό Θεσσαλονίκης”. Είναι ένα άρθρο με το οποίο επιχειρείται να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των σημερινών εργαζομένων. Το θέμα αυτό δεν υπάρχει στην πρόταση της διοίκησης θέση της οποίας είναι ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μόνον με νόμο.

Διοίκηση ΟΑΣΘ – Σωματείο: Πόσο κοντά, πόσο μακριά από την επίτευξη συμφωνίας (voria.gr)