ΠΡΟΣΚΛΗΣH Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH της Ετησιας Γενικης Συνέλευσης 2021

                                                       Θεσσαλονίκη 13/11/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ»

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 298Σ/29-12-2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 10317 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 25/01/2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 56Σ/2020 Διαταγή Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 27.11.2021 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και με τα ίδια μόνο θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης, στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», οδός Λαγκαδά 221, Σταυρούπολη, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης

  1. Ενημέρωση από τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου [Δέσποινα Στεφανίδου – Αστέριος Χρυσοχόου – Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου– Κατερίνα Γκράτζιου – Ανέστης Πολυχρονίδης]
  2. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
  3. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31.12.2020.
  4. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έως τις 31.10.2021, ενόψει εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
  5. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων α) της χρήσης που έληξε την 31/12/2019, β) της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και  γ) της οικονομικής χρήσης έως τις 27.11.2021.
  6. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  7. Ενημέρωση ως προς την εξέλιξη των δικαστικών ενεργειών με πρωτοβουλία του σωματείου – λήψη απόφασης για το ρόλο του σωματείου στο πλαίσιο επικείμενων ενεργειών.
  8. Λήψη απόφασης όσον αφορά στο θέμα των πληρεξουσίων για τον Άρειο Πάγο και κάλυψη αμοιβής συνεργατών για ενημέρωση και συντονισμό μελών σωματείου – εναγόντων.
  9. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών.
  10. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους έως τις 17.11.2021 και ώρες 10:00 π.μ.-5:00 μ.μ. στην έδρα του σωματείου (Μητροπόλεως 34, 7ος όροφος – γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκράτζιου και θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής υποψηφιότητας)  ή στο email του Σωματείου metohoioasth@gmail.com

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου θα διεξαχθούν, μετά τη Γενική Συνέλευση, από τις 13:00 έως 15:00 μ.μ.

 

Την ημέρα των εκλογών προς αποφυγή συνωστισμού λόγω COVID-19, δεν θα μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή με το σωματείο (πληρωμές-εγγραφές).

 

Κατά τη συνεδρίαση θα τηρηθούν απαρεγκλίτως όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα λόγω COVID-19. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιδεικνύουν στην είσοδο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή Rapid Test, την ταυτότητά τους και να εγγράφονται στη λίστα συμμετοχής της Γενικής Συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη.

 

Παρακαλούνται όσα από τα μέλη του σωματείου μας ή συγγενείς τους μπορούν να συμμετάσχουν ως εθελοντές, να δηλωθούν στις κυρίες Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου (6906648866) και Χρυσούλα Κωστή (6977950586).

 

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας

Ανέστης  Πολυχρονίδης                              Κατερίνα Γκράτζιου