ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ

                                                                                    Θεσσαλονίκη 30 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ ενημερώνει τα μέλη του ότι ουδεμία σχέση έχει με έγγραφο που διακινείται από κύκλους της παλαιάς Διοίκησης για συλλογή υπογραφών προκειμένου να πραγματοποιηθεί «Γενική Συνέλευση» και συγκρότηση «Επιτροπή Αγώνα».

Οι κύκλοι αυτοί, ενώ φέρουν τεράστιες ευθύνες για την απώλεια της περιουσίας μας και ενώ ήταν απόντες από τους  αγώνες μας την τελευταία διετία, σήμερα, εν όψει εξελίξεων, εμφανίζονται  ως όψιμοι σωτήρες και δήθεν εκπρόσωποι  των μετόχων.

Το Σωματείο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ με πάνω από 550 μέλη και πολύμηνη δράση σε όλα τα επίπεδα με έργα και πράξεις είναι σήμερα ο μόνος θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τους μετόχους, τους οποίους καλούμε  να συνταχθούν μαζύ μας  σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες για την ολοκλήρωση του στόχου μας  και την επανάκτηση των περιουσιών μας.

Τέλος, γνωστοποιούμε στα μέλη μας ότι εν όψει εξελίξεων θα τα κρατούμε ενήμερα και, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, θα συγκαλέσουμε Εκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ