ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –   Δικαίωση Μικρομετόχων ΟΑΣΘ

                                                                                             Θεσσαλονίκη 16/9/2021

                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                  Δικαίωση Μικρομετόχων ΟΑΣΘ

Πρόστιμο στον ΟΑΣΘ από την ΑΠΔΠΧ για παράνομη δημοσιοποίηση     Προσωπικών Δεδομένων πρώην μετόχων του Οργανισμού

Πρόστιμο στον ΟΑΣΘ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού εξέτασε τις καταγγελίες 12 πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με τις οποίες:

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 15-12-2017 ο τότε Πρόεδρός του Οργανισμού, Στέλιος Παπάς, προχώρησε σε παράνομη επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων και σε δημοσιοποίηση, όχι μόνο των ονομάτων τους, αλλά και του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΑΣΘ, του τιμήματος απόκτησης της μετοχής τους και της χρονολογίας των συμβολαίων απόκτησης της.

Όπως είχαν επισημάνει στις καταγγελίες τους οι πρώην μέτοχοι, σκοπός της παραπάνω ενέργειας ήταν η στοχοποίηση  των συγκεκριμένων μετόχων του Οργανισμού και – μέσω αυτών –  του συνόλου των μικρομετόχων του ΟΑΣΘ στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ως μέρος ευρύτερης  προπαγάνδας εναντίον τους από την τότε Διοίκηση του Οργανισμού.

Μάλιστα, για 2 από τους καταγγέλλοντες πρώην μετόχους, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν αναληθής, καθώς αυτοί είχαν απωλέσει προ ετών την ιδιότητα του μετόχου του ΟΑΣΘ.

Από την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης, με την υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε τους ισχυρισμούς του ΟΑΣΘ ότι δήθεν η σχετική δημοσίευση ήταν νόμιμη και επέβαλε στον Οργανισμό το ποσό των 3.000 ευρώ ως διοικητικό πρόστιμο για τους 2 από τους 12 καταγγέλλοντες, οι οποίοι είχαν απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου ΟΑΣΘ.

Όσον αφορά στους λοιπούς καταγγέλλοντες, επεβλήθη στον Οργανισμό χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, διότι ο ΟΑΣΘ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας,ουδέποτε απάντησε στα αιτήματα πρόσβασης/ αντίρρησης που υποβλήθηκαν από αυτούς, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους και την αναπαραγωγή τους στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Τέλος, η Αρχή επέβαλε προειδοποίηση στον ΟΑΣΘ για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τη διαμόρφωση, χωρίς καθυστέρηση, διαδικασιών, προκειμένου να ικανοποιούνται επαρκώς τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων προσώπων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ