ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19_7_2022 Δελτίο Τύπου Αποτίμηση

 

Θεσσαλονίκη 19/7/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Κατόπιν προσωρινής διαταγής που χορηγήθηκε στις 7.7.2022 από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επί αιτήσεως του κυρίου Βασίλειου Παπαΐδη του Στυλιανού, μέλους του σωματείου μας, χορηγήθηκε σήμερα, Τρίτη 19/7/2022, στο ως άνω μέλος μας από τον Ο.Α.Σ.Θ. η έκθεση «Αποτίμηση αξίας της επιχείρησης Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), κατά το άρθρο 25 του Ν. 4482/2017» (Φεβρουάριος 2020), την οποία συνέταξε η εταιρεία «Grant Thornton», μαζί με τα Παραρτήματα 1,2 και 3 αυτής.

Τα ως άνω έγγραφα μελετώνται για τις επόμενες νομικές μας ενέργειες.

 

Για το Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ

Ο Πρόεδρος

Αστέριος Χρυσοχόου