ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 18/11/19

Καλούνται όλοι οι μέτοχοι  να παραστούν στην ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του Σωματείου τη Δευτέρα 18/11/19 στο κιν/θέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στις 6μμ