Δηλώσεις του προέδρου του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού “ΗΡΑΚΛΗΣ” Γιώργου Σταματίου στην TV100 για το δελτίο τύπου του ΟΑΣΘ

Ο πρόεδρος του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού “ΗΡΑΚΛΗΣ” Γιώργου Σταματίου ,δηλώνει ότι κατέθεσε αγωγές για φουσκωμένα μισθώματα σ΄εμάς δεν έχει κοινοποιηθεί τίποτα, ο Ηρακλής δεν έχει λάβει καμμία ειδοποίηση γι΄αυτές τις αγωγές που ισχυρίζεται ο κ.Παππάς ότι κατέθεσε, δεν γνωρίζουμε τίποτα.Το δελτίου τύπου το οποίο εκδόσαμε έγινε βάσει του δελτίου τύπου που εξέδωσε ο κ.Παππάς κι ο ΟΑΣΘ και περιοριζόμαστε μόνο σ΄αυτό, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Εμείς έχουμε εκτιμήσεις από εξειδικευμένους εκτιμητές σχετικά με το κόστος εκμίσθωσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιεί ο ΟΑΣΘ και τα οποία είναι ανώτερα από τα υπάρχοντα ενοίκια τα οποία είναι αναγεγραμμένα στα συμβόλαια μίσθωσης μεταξύ ΗΡΑΚΛΗ και ΟΑΣΘ και λέω είναι αναγεγραμμένα γιατί δεν καταβάλλεται τίποτα. Η διοίκηση του κ.Παππά από τη στιγμή που ήρθε και κατέλαβε τον Οργανισμό δεν έχει καταβάλλει κανένα μίσθωμα στον Ηρακλή πέραν ενός ποσού της τάξεως των 65.000 ευρώ έναντι ενοικίου και συν τοις άλλοις ο κ. Παππάς έχει βεβαιώσει την αναγνώριση των οφειλών όλου αυτού του χρονικού διαστήματος στο οποίο κάνει χρήση των ακινήτων του Ηρακλή και υπάρχει επίσημη βεβαίωση εκ μέρους του υπογεγραμμένου από τον ίδιο τον κύριο Παππά.

Μα είναι προφανές. Καθαρή πολιτική σκοπιμότητα. Προσπαθεί να διατηρήσει ένα θέμα το οποίο ήταν σημαία της απερχόμενης Κυβέρνησης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να επαναφέρει το θέμα στη δημοσιότητα εξ΄αιτίας του γεγονότος ότι ουσιαστικά έχει καταρρεύσει η λειτουργία του Οργανισμού τον οποίο διοικεί ο κύριος Παππάς.
Στο σύνολό τους τα ετήσια μισθώματα είναι περί το 1.000.000 ευρώ. Αφορούν το κτίριο γραφείων κι όλων των υπόλοιπων υποδομών που υπάρχουν στο εμπορικό κέντρο στο οποίο εδράζονται τα γραφεία του ΟΑΣΘ αφορούν το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης και το Αμαξοστάσιο του Φοίνικα.

Εμείς έχουμε ήδη κινηθεί νομικά εναντίον της διοίκησης του ΟΑΣΘ για τη μη καταβολή των μισθωμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα κι έχουν γίνει αγωγές εναντίον του ΟΑΣΘ για τις οφειλές των προηγούμενων ετών.