Ελεύθερος Τύπος: Αναξιόπιστη αμπούλα αυτόματης κατάσβεσης σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Ανοχύρωτα σε ενδεχόμενη πυρκαγιά φαίνεται ότι είναι τα λεωφορεία του κρατικού πλέον Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Από την ανάληψη των καθηκόντων της η -διορισμένη από την κυβέρνηση- διοίκηση του Οργανισμού φέρεται να παρέχει πλημμελή πυροπροστασία στα οχήματα που παρέλαβε. Σύμφωνα με καταγγελίες, επιλέγει να αγοράζει αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικά και μάλιστα – κατά την προσφιλή της μέθοδο – μέσω της ≪κατάτμησης≫ των προμηθειών, προκειμένου να προσπερνά τον ≪σκόπελο≫ της Διαύγειας για τη διενέργεια των διαγωνισμών.

Συγκεκριμένα, το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης το οποίο επέλεξε η διοίκηση και τοποθετείται μέσα στη μηχανή του λεωφορείου (σ.σ. στο πίσω μέρος του λεωφορείου όπου επίσης βρίσκεται και η δεξαμενή καυσίμων) για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς, φέρεται –σύμφωνα πάντα με την καταγγελία– να εγκυμονεί κινδύνους, καθώς ως κάψουλα κατάσβεσης χρησιμοποιείται ανταλλακτικό αμφιβόλου προέλευσης και αξιοπιστίας.

Το κατασβεστικό υλικό της αμπούλας που προμηθεύτηκε ο ΟΑΣΘ -το οποίο αντικαθίσταταιανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διατηρεί την κατασβεστική του ικανότητα- φέρεται να μη διαθέτει έγκριση (αξιολόγηση) από την πυροσβεστική, δεν φέρει κανέναν σειριακό αριθμό (μητρώο) με τα στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία, δεν διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευής εν ισχύ και δεν συνοδεύεται από κανένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-2. Με άλλα λόγια, δεν φέρεται να διαθέτει όσα ορίζουν και απαιτούν οι πυροσβεστικές διατάξεις περί αξιοπιστίας του προϊόντος σε περίπτωση φωτιάς καθώς και ουδεμία εγγύηση λειτουργίας.

Επικίνδυνα

Πρόκειται, δηλαδή, για ακατάλληλα ανταλλακτικά και πιθανόν και επικίνδυνα που εγκυμονούν κινδύνους, αφού δεν πληρούνται οι προδιαγραφές.

Επιπλέον, λεωφορείο χωρίς αξιόπιστη αμπούλα αυτόματης κατάσβεσης μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, όχι μόνο για τους επιβάτες και τον οδηγό, αλλά και για όλους όσους βρίσκονται πέριξ του οχήματος σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στη μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση Παππά προχώρησε ήδη στην προμήθεια 25 τέτοιωνανταλλακτικών (αμπούλες) κι ετοιμάζεται να προμηθευτεί άλλα τόσα. Σημειώνεται ότι προ της κρατικοποίησης η προμήθεια των ανταλλακτικών του ΟΑΣΘ συνοδευόταν από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και ασφάλειας με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και κατά γράμμα εφαρμογή του σχετικού νόμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αμπούλες σε συσκευές ενεργητικής πυροπροστασίας λεωφορείων είναι τα εξής:

  • Αξιολόγηση Πυροσβεστικής.
  • Certificate of Conformity (Πιστοποιητικό από επίσημο φορέα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-2, για το κατασβεστικό υλικό, δηλαδή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του κατασκευαστικού υλικού).
  • Certificate ISO 9001 σε ισχύ (δηλαδή το ISO κατασκευής που πιστοποιεί πως η παραγωγική διαδικασία παρουσιάζει ομοιομορφία και είναι εν ισχύ).
  • Αναγραφή του Μητρώου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία, δηλαδή τον Σειριακό Αριθμό του προϊόντος.

Ο ≪Ε.Τ.≫ απευθύνθηκε στον ΟΑΣΘ προκειμένου να καταγράψει και να παρουσιάσει τη θέση του επί των καταγγελιών. Ωστόσο, δεν έλαβε απάντηση.

Άγγελος Αγγελίδης

 

ELT_14_OASTH