Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Παρανομίες στην εκχώρηση δρομολογίων προς το ΚΤΕΛ

Το Συνδικάτο των εργαζομένων χαρακτηρίζει παράνομη την απ’ ευθείας ανάθεση, ενώ επισημαίνει τον κίνδυνο αύξησης του κομίστρου.

Σοβαρές και ουσιαστικές παρατηρήσεις για το σχέδιο εκχώρησης συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΘ προς το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης διατυπώνουν οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό, επισημαίνοντας μάλιστα τον κίνδυνο το εγχείρημα να καταπέσει στα δικαστήρια καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, παρουσιάζει σοβαρά νομικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr το Συνδικάτο Εργαζομένων στον ΟΑΣΘ έχει προειδοποιήσει για όλους αυτούς τους κινδύνους τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, με επιστολή την οποία του απέστειλε πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Σε αυτήν το Συνδικάτο επισημαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σειρά από νομικά, πρακτικά αλλά και δεοντολογικά ζητήματα. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι τα εξής:

Διαγωνισμός, όχι απ’ ευθείας ανάθεση

1. Στη νυχτερινή τροπολογία (πλέον νόμος 4568/2018) προβλέπεται ότι η εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε ιδιώτη μεταφορά ή και ΟΤΑ. Συνεπώς, επισημαίνει το Συνδικάτο, η εκχώρηση θα πρέπει να γίνει με διαγωνισμό και όχι με απ’ ευθείας ανάθεση προς το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στην επιστολή του προς τον υπουργό το Συνδικάτο προειδοποιεί ότι κάθε άλλη απόφαση (πλην του διαγωνισμού) «θα συνιστά παράβαση καθήκοντος για τα μέλη του δ.σ. του ΟΣΕΘ».
Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται, επίσης, πως το απόσπασμα της υπουργικής απόφασης του κ. Σπίρτζη που αναφέρει ότι «εγκρίνουμε τα παρακάτω υπεραστικά δρομολόγια τακτικών επιβατικών μεταφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που προτάθηκαν από τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., με σκοπό την ανάθεση εκτέλεσης αυτών από τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.» αντιβαίνει στο ν.4568/2018 και επιπλέον, τονίζεται πως η υπόδειξη του υπουργού για ανάθεση του έργου στο ΚΤΕΛ γίνεται καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του καθώς, με βάση το νόμο, ο υπουργός έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει μόνον τα δρομολόγια και όχι τον φορέα που θα τα υλοποιήσει.

Κίνδυνος αύξησης κομίστρου

2. Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι στην απόφαση του κ. Σπίρτζη με την οποία δίδεται εντολή στον ΟΣΕΘ να προχωρήσει σε ανάθεση του έργου προς το ΚΤΕΛ αναφέρεται ότι «από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού». Συνεπώς, γεννάται το ερώτημα από πού θα προέλθουν τα περίπου 5 εκατ. ευρώ τα οποία φέρεται να συμφώνησε η κυβέρνηση να καταβάλει προς το ΚΤΕΛ για το συγκοινωνιακό έργο το οποίο θα εκτελεί για λογαριασμό του ΟΑΣΘ. Το Συνδικάτο αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι εφόσον δεν θα τα βάζει το κράτος, τότε ανοίγει ο δρόμος για αύξηση του κομίστρου το οποίο σήμερα είναι στο 1 ευρώ. Αν παρόλα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή προς τον κ. Σπίρτζη, στη σύμβαση μεταξύ ΚΤΕΛ και ΟΣΕΘ προβλέπεται κρατική επιδότηση προς το ΚΤΕΛ, τότε υπάρχει κίνδυνος αυτή να μην μπορεί να καταβληθεί καθώς στο σχετικό νόμο και στην υπουργική απόφαση προβλέπονται τα αντίθετα.

Προειδοποίηση για ποινικές ευθύνες

Αιτιολογώντας την πρωτοβουλία του να στείλει επιστολή προς τον υπουργό το Συνδικάτο σημειώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι σκοπός είναι «να σας βοηθήσουμε στο στόχο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για να μην οδηγηθείτε εσείς ή όργανα του ΟΣΕΘ σε ενέργειες μη νόμιμες και μη εφαρμοστές και για αποτροπή ποινικών ή άλλων ευθυνών…».

Επίσης, το Συνδικάτο προχωρά στην εκτίμηση ότι εάν ακολουθηθεί η κανονική διαγωνιστική διαδικασία, η εκχώρηση των δρομολογίων του ΟΑΣΘ δεν πρόκειται να υλοποιηθεί πριν από την παρέλευση ενός έτους. Γι’ αυτό καλεί τον κ. Σπίρτζη να προχωρήσει άμεσα στις εξαγγελθείσες προσλήψεις μόνιμων οδηγών και τεχνικού προσωπικού καθώς και στην προμήθεια καινούργιων λεωφορείων τα οποία, όπως αναφέρει, δεν πρόκειται να έλθουν πριν από την παρέλευση 18 μηνών από σήμερα.

https://www.voria.gr/article/ergazomeni-oasth-paranomies-stin-ekchorisi-dromologion-pros-to-ktel