grtimes.gr – ΟΑΣΘ: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων καταθέτουν οι πρώην μέτοχοι

Άννη Καρολίδου

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγουν οι πρώην μέτοχοι του ΟΑΣΘ, με την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  προκειμένου να καταφέρουν, να πάρουν στα χέρια τους την Έκθεση Αποτίμησης του Οργανισμού, η οποία παραδόθηκε από την Grant Thornton πριν 25 μήνες και από τότε βρίσκεται  στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δίχως να της έχουν ρίξει ματιά οι αμέσως ενδιαφερόμενοι και θιγόμενοι.

Η απόφαση προσφυγής στη Δικαιοσύνη ανακοινώθηκε στη ενημερωτική συνάντηση της «Συνεργασίας Μετόχων ΟΑΣΘ», που πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας, όπου ο νομικός εκπρόσωπος των πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ καθ. Δημοσίου Δικαίου Κωνσταντίνος Γώγος, τόνισε ότι η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων- διαδικασία που έχει το χαρακτήρα του επείγοντος- απαιτείται πλέον, αφού τα αρμόδια Υπουργεία κωφεύουν στα επανειλημμένα αιτήματα των πρώην μετόχων και δεν τους παραδίδουν την Έκθεση Αποτίμησης.

Μάλιστα όπως είπε στο GRTimes.gr o πρόεδρος της «Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ» κ. Αστέριος Χρυσοχόου, το Σωματείο, έχει επανειλημμένως ζητήσει από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών την Έκθεση, την οποία ακόμη δεν έχει λάβει, με αποτέλεσμα οι 2.000 πρώην μέτοχοι του Οργανισμού, που κρατικοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017, να μην έχουν αποζημιωθεί  για την περιουσία τους που ουσιαστικά «απαλλοτριώθηκε» με τον 4482/2017 – ΦΕΚ 102/Α/25-7-2017.

Να σημειωθεί ότι ο ΟΑΣΘ παρέλαβε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 την Έκθεση Αποτίμησης της Grant Thornton, την οποία και διαβίβασε στο ΥΠΟΜΕ αφού πρώτα πέρασε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Μέχρι τώρα, το Υπουργείο κωφεύει στα αιτήματα των πρώην μετόχων, αλλά και στη σχετική εισαγγελική παραγγελία και, όπως τονίσθηκε στη συνέλευση, άλλη επιλογή δεν έχει το Σωματείο, παρά να ζητήσει την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, προκειμένου να γίνει επιτέλους γνωστό το περιεχόμενο της πολυσυζητημένης Έκθεσης.

Τι προβλέπεται από το νόμο

Η Έκθεση Αποτίμησης προβλέπεται από τον νόμο Σπίρτζη, τον νόμο με τον οποίο κρατικοποιήθηκε ο ΟΑΣΘ και, όπως εξήγησε ο κ. Γώγος, η Αποτίμηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου το Εφετείο Αθηνών να προσδιορίσει την αξία της προς εξαγορά επιχείρησης.  Εάν μάλιστα, όπως προσέθεσε ο καθηγητής, δεν αποζημιωθούν οι μέτοχοι ( μετά την αποτίμηση και τον προσδιορισμό της τιμής εξαγοράς), τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας του νόμου, αφού «δεν σας δίνουν τίποτε για όσα σας πήραν», όπως χαρακτηριστικά λέχθηκε.

Το θέμα είναι οικονομικό ή είναι πολιτικό  ή μήπως είναι και τα δύο; Όπως είπε ο κ. Χρυσοχόου στο GRTimes.gr, από πλευράς ΥΠΟΜΕ λέχθηκε ότι η Έκθεση Αποτίμησης θα δοθεί στους πρώην μετόχους, μετά τη γενική συνέλευση του ΟΑΣΘ.

Εν τούτοις, το θέμα είχε εξαιρεθεί από την ατζέντα των θεμάτων της γενικής συνέλευσης που αφορούσε τη χρήση του 2020 ( σ.σ. τότε συζητήθηκε μόνο η θητεία των μελών του δ.σ.), παρότι μέτοχος του ΟΑΣΘ είναι ο εξής ένας, το κράτος, που εκπροσωπείται από τις ηγεσίες των δύο Υπουργείων, Οικονομικών και Μεταφορών. Μένει να δούμε, αν το θέμα θα περάσει από τη γενική συνέλευση που αφορά τη χρήση 2021.

Το ζήτημα είναι, ότι οι πρώην μέτοχοι του ΟΑΣΘ, δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν άλλο για τα αυτονόητα και για τα όσα από τον ίδιο το νόμο 4482/2017 ορίζονται και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 25.

Πέραν όμως αυτού, ό,τι και αν θελήσει η κυβέρνηση να κάνει με τις αστικές λεωφορειακές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης- σημειώνεται ότι ο ΟΑΣΘ είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία- αυτή την εκκρεμότητα θα πρέπει οριστικά να την τακτοποιήσει. Σημειωτέον ότι  μετοχές του Οργανισμού, 25 τον αριθμό, είχε και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων ΟΑΣΘ.

Να σημειωθεί ότι ομάδες των πρώην μετόχων, είχαν και στο παρελθόν προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αγωγές, ζητώντας τότε να αναγνωρισθούν ως μέτοχοι επειδή τους είχε αφαιρεθεί η κυριότητα των μετοχών τους, δίχως να αποζημιωθούν. Οι αγωγές είχαν κατατεθεί στο Εφετείο Αθηνών, δεν έγιναν δεκτές  και στη συνέχεια προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο, αιτούμενοι την ακύρωση αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών.

Άρθρο 25

Διαδικασία και τίμημα της εξαγοράς

1. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει με διεθνή διαγωνισμό σε ελεγκτική εταιρία την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και τη διενέργεια των πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 27. Στην αξία δεν περιλαμβάνεται αυτή που οφείλεται στο μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης, κατά την έννοια της ερμηνευτικής δήλωσης επί του άρθρου 106 του Συντάγματος, ούτε η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ., για την οποία προβλέπουν το άρθρο 22 του παρόντος και το άρθρο δεύτερο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001. Για τον καθορισμό της αξίας της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, συνυπολογίζονται: α) η αναπόσβεστη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξία των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο, β) το τυχόν αναλογούν επιχειρηματικό κέρδος της αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης έτους 2017, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Α οικ. 45787/3551/5.8.2014 (Β΄2283) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών που κυρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄261), γ) οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έναντι του Ο.Α.Σ.Θ., δ) οι απαιτήσεις τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων κατά του Ο.Α.Σ.Θ..

2. Η ελεγκτική εταιρεία υποβάλλει, εντός έξι (6) μηνών από την ανάθεση και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, η οποία διαβιβάζεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλει αμελλητί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτηση για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς της επιχείρησης, στην οποία προσαρτάται η έκθεση του προηγούμενου εδαφίου. Το Εφετείο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθορίζει το τίμημα της εξαγοράς.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός, το τίμημα που καθορίστηκε. Το Ελληνικό Δημόσιο συμψηφίζει έναντι του καταβλητέου τιμήματος απαιτήσεις του ιδίου ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στον Ο.Α.Σ.Θ.. Δύναται να συμψηφίζει έναντι του καταβλητέου τιμήματος απαιτήσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που δημιούργησε ο Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.

4. Με αίτηση που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου μπορεί να ζητηθεί ο καθορισμός προκαταβολής μέρους του τιμήματος, εφόσον ο αιτών μέτοχος δεν διαθέτει άλλα μέσα βιοπορισμού για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δεν υποβάλλεται πριν ολοκληρωθεί η κατά την παράγραφο 1 ανάθεση στην ελεγκτική εταιρία.
Για τον καθορισμό της προκαταβολής το δικαστήριο συνεκτιμά όσα καθορίζονται στην παράγραφο 1. Η προκαταβολή επιδικάζεται σε τμηματικές καταβολές και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία είσπραξης του τιμήματος από κάθε μέτοχο.

https://www.grtimes.gr/ellada/thessaloniki/oasth-aitisi-asfalistikon-metron-katathetoyn-oi-proin-metochoi?fbclid=IwAR31BF4tb4NfZV38860oULX5CsszADPpwhDhlY4d5QoYmNSsZ_fsHSqFrzM