Ίδρυση Σωματείου ‘‘ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ’’

Με αριθμό 150 ενεργών μελών από της συστάσεώς του, ιδρύθηκε το Σωματείο Μετόχων ΟΑΣΘ με την επωνυμία ‘‘Συνεργασία Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ’’. Η ίδρυση του αποτελεί συνέχεια της προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής Μετόχων ΟΑΣΘ

(Ασκησάντων Αίτηση Ακύρωσης κατά του Ν. 4482/17) και συνιστά την έμπρακτη απάντηση των μετόχων του Οργανισμού στην άδικη και αντισυνταγματική στέρηση των μετοχών τους, για την οποία ήδη 399 από αυτούς έχουν ασκήσει Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – δικάσιμος για την εκδίκαση των οποίων ορίστηκε η 2/2/18.

Μεταξύ των βασικών Σκοπών του Σωματείου ‘‘Συνεργασία Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ’’ είναι:

α) η προάσπιση των δικαιωμάτων των αποπεμφθέντων μετόχων του ΟΑΣΘ μετά την ψήφιση του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης του Οργανισμού,

β) η διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων του ΟΑΣΘ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου εντός και εκτός συνόρων και η προάσπιση τους ενώπιον κάθε Αρχής, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες,

γ) η ενημέρωση των μετόχων για τα δικαιώματά τους,

δ) η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις θέσεις και τα δικαιώματα των μετόχων .

Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν οι έχοντες την ιδιότητα του μετόχου του ΟΑΣΘ (έως τη δημοσίευση του ν. 4482/2017) ανεξαρτήτως του ποσοστού της μετοχής τους και της Σύμβασης που τους συνδέει με αυτόν, εφόσον είναι Έλληνες πολίτες και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και συγγενείς τους.

                                                                                    ‘‘Συνεργασία Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ’’.

http://seleo.gr/thessalonikh/260769-idrysi-somateiou-synergasia-metoxon-oasth#inline-auto167