Τι προβλέπει το Νέο Μνημόνιο για τον ΟΑΣΘ !

Αναρτήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 24/5/18 στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κείμενο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου, το οποίο περιλαμβάνει και συμφωνία για τον ΟΑΣΘ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, στο κείμενο του μνημονίου αναφέρεται:

“Οι αρχές (η κυβέρνηση της Ελλάδας δηλαδή) θα προβούν σε μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των αστικών μεταφορών με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη (ΟΑΣΘ). Μέχρι το Μάιο του 2018, η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους “θεσμούς”, θα λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει μέγιστο έλλειμμα πριν από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση ύψους 40 εκατ. ευρώ ετησίως για την υπόλοιπη διάρκεια της παραχώρησης. Για να διακριβωθεί η πρόοδος προς την επίτευξη αυτού του στόχου, οι αρχές (η κυβέρνηση δηλαδή) θα υποβάλουν τριμηνιαία ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους.
Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ισχυρότερη διακυβέρνηση, οικονομική αυτονομία μέσω ξεχωριστών κονδυλίων στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών μεταφορών (ΡΑΕΜ), λαμβάνοντας υπόψη το νόμο 4199/2013.
Οι αρχές έχουν εκκινήσει ένα γενικό γενικό σχέδιο μεταφορών για την Ελλάδα που καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες και συνδυασμένες, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της εφοδιαστικής αλυσίδας), και όρισαν μια συντονιστική επιτροπή και ομάδα έργου για την προετοιμασία και την παρακολούθηση του γενικού σχεδίου. Οι αρχές θα συνεχίσουν την έγκαιρη υλοποίηση του master plan (γενικού σχεδίου) για τις μεταφορές.

Για το σκοπό αυτό, οι αρχές θα υποβάλλουν έκθεση στα θεσμικά όργανα κάθε δύο μήνες σχετικά με το υλοποίηση του έργου.”

….
Με απλά λόγια:
– Συμφωνήθηκε η μέγιστη χρηματοδότηση του ΟΑΣΘ (κάλυψη ελλείμματος ή αντισταθμιστική καταβολή), μέχρι 40 εκ.ευρώ ετησίως, ποσό μάλιστα που θα ελέγχεται αυστηρά, κάθε τρίμηνο! Ο ΟΑΣΘ θα πρέπει να αναδιαρθρώσει γενναία το λειτουργικό του κόστος ! Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ΟΑΣΘ είναι δεμένος χειροπόδαρα, οπότε ξεχάστε οποιαδήποτε βελτίωση της ποιότητας των συγκοινωνιών, επενδύσεις κ.λ.π. Με 40 εκ. δεν γίνεται συγκοινωνία, εκτός αν οι μισθοί του προσωπικού πέσουν στα 500-600 ευρώ !
-Επιβάλλεται η ενίσχυση του ρόλου της ΡΑΕΜ, που σημαίνει ότι έρχονται αλλαγές και στις υπεραστικές συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ), με διαγωνισμούς κ.λ.π.

http://makpress.blogspot.com/2018/05/makpress.html#more