thesseconomy.gr-Κρατικός ΟΑΣΘ: «Θολό» τοπίο και ερωτηματικά νομιμότητας στη διαδικασία εκποίησης scrap

Έντονες -και εν πολλοίς δικαιολογημένες- αντιδράσεις μεταξύ των πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ έχει προκαλέσει ο Διαγωνισμός για την εξεύρεση πλειοδότη για την αγορά του σκραπ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των αμαξοστασίων Φοίνικα και Σταυρούπολης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για συσσωρευμένα παλιά ανταλλακτικά, καθώς και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ οι όροι του διαγωνισμού «φωτογραφίζουν» την εκποίηση και μεγαλύτερων κομματιών και, ενδεχομένως, ακόμη και παλαιών λεωφορείων, παρότι αυτά αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγραφεί και αποτιμηθεί ως προς την αξία τους.

Οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα που γεννιούνται από τη διαδικασία εκποίησης του σκραπ εδράζονται στο γεγονός ότι ο κρατικός πλέον ΟΑΣΘ βρίσκεται σε εκκαθάριση και δεν έχει γίνει ακόμη αποτίμηση της περιουσίας του. Από αυτή την αποτίμηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η αποζημίωση την οποία διεκδικούν οι ιδιώτες μέτοχοι οι οποίοι έχασαν εν μία νυκτί τις μετοχές τους με την ιδιότυπη κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ στην οποία προχώρησε το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Τα ερωτήματα τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία είναι πολλά: Για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν να εκποιήσει σήμερα ο ΟΑΣΘ περιουσιακά του στοιχεία, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη αποτίμησή τους; Ποιος διαβεβαιώνει ότι στα προς εκποίηση υλικών, δεν περιλαμβάνονται και ορισμένα Πάγια στοιχεία του Ισολογισμού του Οργανισμού; Επίσης, μέτοχοι –μιλώντας στο thesseconomy.gr- διατυπώνουν ενστάσεις και απορίες και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μεταφορά του σκραπ από τα αμαξοστάσια. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 των όρων της επίμαχης προκήρυξης, ο ανάδοχος θα κόψει το σκραπ σε μικρά κομμάτια, προκειμένου «να καταστεί δυνατή η μεταφορά του» κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα.

Καλά πληροφορημένες πηγές του thesseconomy, αναφέρουν ότι ποτέ δεν υπήρξε στο παρελθόν διαδικασία κοπής υλικών μέσα στους χώρους των αμαξοστασίων του Οργανισμού, διότι το σκραπ του ΟΑΣΘ αφορά άχρηστα ανταλλακτικά που προκύπτουν από τη συντήρηση λεωφορείων τα οποία φορτώνονται και μεταφέρονται εύκολα και είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Άρα, εν προκειμένω, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το υλικό που εν τέλει θα εξαχθεί από τα αμαξοστάσια και θα εκποιηθεί.

Μήπως τελικά στην ανακύκλωση οδεύουν και μεγάλα μηχανήματα που αφορούν πάγια στοιχεία του ισολογισμού, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει γίνει απογραφή και αποτίμηση της αποσβεσθείσας και μη αποσβεσθείσας αξίας της περιουσίας;

Με απλά λόγια – όπως επισημαίνουν μέτοχοι οι οποίοι ετοιμάζονται να προσφύγουν γι’ αυτό το θέμα στη Δικαιοσύνη – είναι ορατός ο κίνδυνος να εκποιηθούν τελικά περιουσιακά στοιχεία του ιδιωτικού ΟΑΣΘ (μηχανήματα ή ακόμη και λεωφορεία και άλλα παλαιά οχήματα) τα οποία δεν θα βρει ποτέ να απογράψει η Ελεγκτική Εταιρία η οποία προβλέπεται από το άρθρου 25 του ν. 4482/2017 που αφορά στην κρατικοποίηση του Οργανισμού. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παραπάνω άρθρου του συγκεκριμένου νόμου, που η ίδια η κυβέρνηση κατάρτισε και ψήφισε, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«… Η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25 και ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας συνδράμουν το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκκαθάριση και συντάσσουν τις σχετικές καταστάσεις και εκθέσεις, καθώς και τον ισολογισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 26. Όλα τα οικονομικά αποτελέσματα και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, καθώς και η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης υπολογίζονται και συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Επιπλέον η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25: α) Διενεργεί απογραφή και αποτίμηση όλης της αποσβεσθείσας και αναπόσβεστης περιουσίας του ΟΑΣΘ που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο και όλων των υποχρεώσεων και αξιώσεων του ΟΑΣΘ κατά την έναρξη της εκκαθάρισης….».

Έωλοι οι… πανηγυρισμοί
Σε ό,τι αφορά τέλος στα προσδοκώμενα έσοδα από την εν λόγω εκποίηση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση την οποία επικαλείται η διοίκηση Παππά (παραθέτοντας μάλιστα συγκριτικά στοιχεία με παλαιότερες ανάλογες διαδικασίες) δεν οφείλεται στην καλύτερη… διαπραγματευτική τακτική της. Και αυτό διότι η τιμή εκποίησης του scrap είναι κυμαινόμενη και εξαρτάται αφενός μεν από τις χρηματιστηριακές τιμές των μετάλλων στα διεθνή χρηματιστήρια, αφετέρου δε από τα ποσοστά συμμετοχής των διαφόρων μετάλλων στην σύνθεση του scrap (πχ η αυξημένη περιεκτικότητα σε αλουμίνιο ή χαλκό αυξάνει την τιμή του εκποιούμενου υλικού). Επιπρόσθετα, τα Έσοδα από την εκποίηση παλαιών υλικών δεν λογίζονται ως Κέρδη για μια επιχείρηση…

https://thesseconomy.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B1%CF%83%CE%B8-%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC/