Τροπολογία για βελτίωση δρομολογίων του ΟΑΣΘ από τριανταφυλλίδη

Με την εν λόγω τροπολογία θεσπίζεται η λειτουργία τουλάχιστον μίας μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τη βελτίωση και ενίσχυση των δρομολογίων του ΟΑΣΘ προτείνει με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Με την εν λόγω τροπολογία θεσπίζεται η λειτουργία τουλάχιστον μίας μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού(και αυτών που εργάζονται νυχτερινή βάρδια) που κινείται από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων).

Επίσης, ο Α.Τριανταφυλλίδης προτείνει να ληφθεί ενισχυμένη μέριμνα για την δρομολόγηση κατάλληλων οχημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Όπως αναφέρεται στην ίδια τροπολογία 4β. «ο ΟΑΣΘ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα δρομολογίων».

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Βελτίωση δρομολογίων ΟΑΣΘ

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό του προγράμματος δρομολογίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Ειδικότερα ορίζεται ότι το πρόγραμμα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να υπάρχει πλήρης κρατική εποπτεία προς διασφάλιση της ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών της Θεσσαλονίκης, μετά από εισήγηση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία (ΟΣΕΘ), ώστε να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του προγράμματος όλα τα κρίσιμα δεδομένα, τα οποία έχει στη διάθεσή του ο παραπάνω εποπτικός φορέας.

Περαιτέρω δια των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, εκτός του προσδιορισμού του ελάχιστου αριθμού των κυκλο­φορούντων λεωφορείων που υποχρεούται ο Οργανι­σμός να δρομολογεί, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ περιορίζονται και οι λειτουργικές δα­πάνες σε εύλογο και εφικτό ποσοστό δια της δρομολό­γησης και κυκλοφορίας του κάθε φορά ενδεδειγμένου α­ριθμού λεωφορείων, με βάση την εισήγηση του ΟΣΕΘ για τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των δρομολογίων.

Τέλος η θέσπιση της κατ΄ εξαίρεση σταδιακής λήξης των τελευταίων δρομολογίων και μετά τις 24.00, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ανάλογα με τις ανάγκες του επιβατικού κοινού, ενισχύοντας την επιβατική κίνηση ενώ θεσπίζεται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, ως μέρος του προγράμματος, η υποχρέωση δρομολόγησης των κατάλληλων οχημάτων προς τούτο.

Β. Τροπολογία- Προσθήκη

Άρθρο…..

Καθορισμός προγράμματος δρομολογίων ΟΑΣΘ

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) αντικαθίσταται ως εξής :

“4.α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από εισήγηση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία (ΟΣΕΘ) καθορίζεται πρόγραμμα δρομολογίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Με το παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να ορίζονται τα εξής :

«:1. Τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά την χειμερινή και τη θερινή περίοδο
2. Η κατ’ εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων μετά τις 24.00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού.
3. Η λειτουργία τουλάχιστον μίας (1) μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμενης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.
4. Η υποχρέωση δρομολόγησης, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης τους, τουλάχιστον των δυο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτησης ΑμεΑ (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων), που διαθέτει ο ΟΑΣΘ, σε τουλάχιστον δύο (2) βάρδιες κατά τις καθημερινές και σε τουλάχιστον μία (1) τα Σάββατα και τις Κυριακές.
β. Ο ΟΑΣΘ υποχρεούται να εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα δρομολογίων.
γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. α. ισχύει το υφιστάμενο πρόγραμμα δρομολογίων.”.

http://www.voria.gr/article/tropologia-gia-veltiosi-dromologion-tou-oasth-apo-triantafillidi