Επιστολή Μετόχου

Τον Ιανουάριο του 2016
η πολυμετοχική εταιρεία λαϊκής βάσης ΟΑΣΘ, κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο 7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο με θέμα το “Ηλεκτρονικό Κόμιστρο και Πληροφόρηση του Επιβατικού κοινού” στο Λονδίνο για την εφαρμογή της τηλεματικής.

“Ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει αναπτύξει με επιτυχία μία υπηρεσία πληροφόρησης για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προβλήματα όρασης. Με στόχευση αυτές τις μειονοτικές ομάδες, που συχνά λησμονούνται λόγω της βιασύνης για την δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών, η εφαρμογή αυτή είναι εξαιρετικά αξιέπαινη. Αποτελεί ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική ενσωμάτωση σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού”.

Ο ΟΑΣΘ πέτυχε τότε μια παγκόσμια πρωτοτυπία και πρωτοπορία σε θέματα πολιτισμού.