Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ – 2 χρόνια ανένδοτος αγώνας.

25/7/2017-25/7/2019
Το Σωματείο “Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ” ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Η ίδρυση του αποτελεί συνέχεια της προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής Μετόχων ΟΑΣΘ (Ασκησάντων Αίτηση Ακύρωσης κατά του Ν. 4482/17) που άρχισε τον αγώνα τον Σεπτέμβρη του 2017 και συνιστά την έμπρακτη απάντηση των μετόχων του Οργανισμού στην άδικη και αντισυνταγματική στέρηση των μετοχών τους, για την οποία ήδη 399 από αυτούς έχουν ασκήσει Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – δικάσιμος για την εκδίκαση των οποίων ορίστηκε η 2/2/18.

Μεταξύ των βασικών Σκοπών του Σωματείου ‘‘Συνεργασία Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ’’ είναι:

α) η προάσπιση των δικαιωμάτων των αποπεμφθέντων μετόχων του ΟΑΣΘ μετά την ψήφιση του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης του Οργανισμού,

β) η διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων του ΟΑΣΘ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου εντός και εκτός συνόρων και η προάσπιση τους ενώπιον κάθε Αρχής, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες,

γ) η ενημέρωση των μετόχων για τα δικαιώματά τους,

δ) η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις θέσεις και τα δικαιώματα των μετόχων .

Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν οι έχοντες την ιδιότητα του μετόχου του ΟΑΣΘ (έως τη δημοσίευση του ν. 4482/2017) ανεξαρτήτως του ποσοστού της μετοχής τους και της Σύμβασης που τους συνδέει με αυτόν, εφόσον είναι Έλληνες πολίτες και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και συγγενείς τους.
Το Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ ιδρύθηκε αμέσως μετά την κρατικοποίηση του Οργανισμού από ομάδα Μετόχων δεύτερης και τρίτης γενιάς και σήμερα αριθμεί πάνω από 600 ενεργά μέλη.

Ως μοναδικός θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ αγωνιζόμαστε τα δύο τελευταία χρόνια για τα δικαιώματα μας, αλλά και για το δικαίωμα των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε αξιοπρεπείς Συγκοινωνίες, πρωτοστατώντας στις απαραίτητες νομικές ενέργειες (ΣτΕ, Εφετείο Αθηνών) για την αντισυνταγματικότητα της κρατικοποίησης και την μη απόδοση αποζημιώσεων στους μετόχους, αλλά και καταγγέλλοντας τη μεμπτή διαχείριση του Οργανισμού από τη διορισμένη κρατική Διοίκηση – που είχε ως αποτέλεσμα την τριτοκοσμική εικόνα των Συγκοινωνιών της πόλης σήμερα.

Διευκρινίζεται ότι το Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ ουδεμία σχέση έχει με την παλαιά Διοίκηση του Συνεταιριστικού ΟΑΣΘ (προ της κρατικοποίησης) ούτε με θέσεις και ενέργειες των εκπροσώπων της.

Με ΚΑΘΑΡΟ αγώνα και μεθοδική δουλειά, συνεχίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση.