Δουλειές σε “Ημετέρους” μοιράζει ο ΟΑΣΘ – Οι τρείς συν δύο συμβάσεις

Η διορισμένη από τον υπουργό Υποδομών νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ προχώρησε σε σύναψη τριών συμβάσεων με αναδόχους οι οποίοι συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δουλειές σε «ημετέρους» μοιράζει η διοίκηση του ΟΑΣΘ η οποία υπόσχεται κατά τα άλλα διαφάνεια, εξυγίανση, χρηστή διοίκηση και πάταξη παλιών αμαρτωλών πρακτικών, τις οποίες μετέρχονταν οι προηγούμενες διοικήσεις των μετόχων.

Ωστόσο, η διορισμένη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη νέα διοίκηση υπό τον Στέλιο Παππά, προχωρά σε σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν άμεση σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα οι εν λόγω συμβάσεις δεν υπάρχουν πουθενά διαθέσιμες στο διαδίκτυο, αλλά κρατούνται επιμελώς στα συρτάρια του Οργανισμού, για ευνόητους λόγους.

Το κομματικό στέλεχος

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η Voria.gr η διοίκηση του ΟΑΣΘ προχώρησε στην υπογραφή τριών συμβάσεων με αναδόχους οι οποίοι συνδέονται με το κυβερνών κόμμα. Συγκεκριμένα:

1. Στις 13 Νοεμβρίου 2017 συνήψε σύμβαση με εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, με έδρα την Κοζάνη και αντικείμενο «την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΑΣΘ καθώς και την παροχή οικονομικών συμβουλών». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 14 μήνες και συγκεκριμένα από τις 13/11/2017 έως 12/1/2019 με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους του ΟΑΣΘ για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή, ως τις αρχές του 2020. Η αμοιβή ορίζεται στα 4.836 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μηνιαίως, δηλαδή σύνολο 67.704 ευρώ για τους 14 μήνες που διαρκεί η σύμβαση.

Η εταιρεία συμβούλων εκπροσωπείται από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, νυν μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στην Κοζάνη, μέλος παλαιότερα της Οικονομικής Επιτροπής του κόμματος και εκ των στελεχών τα οποία γυρνούν ανά την Ελλάδα προωθώντας για λογαριασμό της Κουμουνδούρου το πρόγραμμα περί κοινωνικής οικονομίας το οποίο διακηρύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο στέλεχος είχε θέση υποψηφιότητα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές για τα περιφερειακά όργανα του κόμματος στην Δυτική Μακεδονία χωρίς ωστόσο επιτυχία. Το 2006 είχε κατέλθει ως υποψήφιος για αυτοδιοικητικό αξίωμα στην Κοζάνη με την υποστήριξη του τότε Συνασπισμού.

Ο τρόφιμος του υπουργείου

2. Στις 2 Ιανουαρίου 2018, σε εφαρμογή απόφασης την οποία είχε λάβει στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 το δ.σ. του ΟΑΣΘ, υπογράφηκε σύμβαση ανάμεσα στον Οργανισμό και σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται στέλεχος το οποίο είναι τρόφιμος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση η εν λόγω εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη στο δ.σ. και στη διοίκηση του ΟΑΣΘ:

α. Σε οικονομικά – χρηματοοικονομικά θέματα.
β. Σε διοικητικά θέματα όπως η εφαρμογή ή και τροποποίηση των κανονισμών του Οργανισμού, η εφαρμογή του νόμου 4482/2017 σε σχέση με τη διοικητική λειτουργία του ΟΑΣΘ και κάθε επιμέρους ζητήματος που απαιτεί εξειδίκευση ή ερμηνεία, μέσω συμβουλών, εισηγήσεων ή και παροχής γνωμοδοτήσεων.
γ. Σε εργασιακά ζητήματα σχετικά με το μισθολόγιο, μέσω συμβουλών, εισηγήσεων ή και παροχής γνωμοδοτήσεων.

Συμβουλές εξ αποστάσεως!

Μάλιστα, επειδή η έδρα της αναδόχου εταιρείας είναι στην Αθήνα, προς διευκόλυνσή της, στη σύμβαση προβλέπεται η δυνατότητα «η παροχή των υπηρεσιών να γίνεται με κάθε σύγχρονο μέσο (ενδεικτικά, μέσω ΦΑΞ, email, τηλεφωνικά)», ενώ όταν απαιτείται «και με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση συνεργατών» του αναδόχου στα γραφεία του ΟΑΣΘ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος, αλλά προβλέπεται αυτόματη ανανέωση για ακόμη ένα. Η δε αμοιβή ανέρχεται ετησίως σε 37.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Στις 13 Νοεμβρίου 2017 υπογράφηκε και άλλη μια σύμβαση με εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η οργάνωση και λειτουργία γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων. Η διάρκεια της σύμβασης είναι εξαμηνιαία, από τις 13/11/2017 έως τις 11/5/2018 και η αμοιβή ορίζεται στις 2.000 ευρώ συν ΦΠΑ (2.480 ευρώ) μηνιαίως.

Στην πραγματικότητα μέσω της συγκεκριμένης σύμβασης αμείβονται οι δύο δημοσιογράφοι, φίλα προσκείμενοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν στελεχώσει το γραφείο Τύπου του ΟΑΣΘ.

Οι εξωτερικοί δικηγόροι

Πέραν των ανωτέρω συμβάσεων με «ημετέρους» ο ΟΑΣΘ προχώρησε στη σύναψη δύο ακόμη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

1. Η πρώτη υπογράφηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017, είναι αορίστου χρόνου με πάγια αμοιβή 3.720 ευρώ μηνιαίως (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά την παροχή νομικών συμβουλών προς τον ΟΑΣΘ από δικηγόρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός διαθέτει ήδη δύο δικηγόρους – υπαλλήλους και επίσης, κατά το παρελθόν, η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ήταν κατά περίπτωση, δηλαδή αναλόγως των υποθέσεων, χωρίς να έχει το χαρακτήρα της σύμβασης αορίστου χρόνου. Επιπλέον, η σύμβαση, παρότι υπογράφηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017, ορίζεται ότι ισχύει από τις 25 Αυγούστου 2017, δηλαδή σχεδόν δυόμισι μήνες πριν από την υπογραφή της.

2. Η δεύτερη σύμβαση είναι με δικηγόρο Αθηνών, έχει διάρκεια έξι μήνες (από 13 Νοεμβρίου 2017 έως 12 Μαΐου 2018) και πάγια μηνιαία αμοιβή 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα χρέη του ΟΑΣΘ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο.

http://voria.gr/article/doulies-se-imeterous-mirazi-i-diikisi-tou-oasth