Εξώδικο  Μετόχων ΟΑΣΘ  για την εξόφληση οφειλόμενων μερισμάτων

                                                                                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη  8/11/17     

 Δελτίο Τύπου

 Εξώδικο  Μετόχων ΟΑΣΘ  για την εξόφληση οφειλόμενων μερισμάτων

                      (για τα οποία, ωστόσο, υποχρεώθηκαν να πληρώσουν φόρους)

Εξώδικη πρόσκληση προς τον ΟΑΣΘ και κοινοποιούμενη προς την Η΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επέδωσαν 28 Μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Οι μέτοχοι ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. να εξοφλήσει το υπόλοιπο του μερίσματος τους για το έτος 2016, επιφυλασσόμενοι να αξιώσουν και την καταβολή του μερίσματος τους για το 2017, τουλάχιστον μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4482/2017 για την κρατικοποίηση του Οργανισμού στις 25/7/17.

 Είναι αυτονόητο ότι το Εξώδικο αυτό αφορά εμμέσως τη συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων του ΟΑΣΘ, στους οποίους, από τους πρώτους μήνες του 2016, έως και τον Ιούλιο του 2017 που κρατικοποιήθηκε ο Οργανισμός, σταμάτησε να καταβάλλεται το νόμιμο μέρισμα.

Οι μέτοχοι επιφυλάσσονται επίσης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός και για μελλοντικές απαιτήσεις και αξιώσεις τους, δεδομένου ότι έχουν ασκήσει δύο Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (25.09.2017 και  25.10.2017) κατά των ατομικών ρυθμίσεων που περιλήφθηκαν στις διατάξεις του ν. 4482/2017 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, προσβάλλοντας ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κατάφωρα παράνομες τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου και όλες τις πράξεις και παραλείψεις της νέας Διοίκησης του ΟΑΣΘ που στηρίζονται σε αυτόν.

Επιπλέον, οι 28 μέτοχοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι, ενώ δεν έχουν εισπράξει το σύνολο του μερίσματος τους για το  2016 και 2017 (μέχρι την κρατικοποίηση του Οργανισμού με το ν. 4482/2017) έχουν,  παρ’ όλα αυτά, φορολογηθεί γι αυτό.

 Ουσιαστικά, διαμαρτύρονται διότι φορολογήθηκαν για μέρισμα το οποίο ουδέποτε εισέπραξαν.

 Δηλώνοντας, κατ’ αρχήν,  ότι επιφυλάσσονται να αξιώσουν δικαστικά την καταβολή του αναλογούντος μερίσματος για τα έτη 2016-2017, ζητούν, σε κάθε περίπτωση, και μέχρι την εξόφληση των οφειλόμενων μερισμάτων, να προβεί ο Ο.Α.Σ.Θ. σε Τροποποιητική Φορολογική Δήλωση, όπως αυτή υποβάλλεται μέσω της Α.Α.Δ.Ε. (taxisnet), ώστε να δηλωθεί το πραγματικό καταβληθέν σε αυτούς μέρισμα για τα έτη 2016 & 2017 – και όχι το αναλογούν, όπως αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση του Οργανισμού – ούτως ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν Διορθωτική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για τα αντίστοιχα έτη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Όπως επεσήμαναν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ο ΟΑΣΘ έχει δικαίωμα να υποβάλει Τροποποιητική Δήλωση για τα παραπάνω και θεωρούν ανεξήγητο το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, με αποτέλεσμα  να ταλαιπωρούνται οι μικρομέτοχοι του Οργανισμού)

Εν κατακλείδι, η  προφανώς παράλογη αυτή κατάσταση φορολόγησης των πολιτών για μη εισπραχθέν εισόδημα τείνει να λάβει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις, δεδομένου ότι:

 – Οι  πρώην (κατά το Ελληνικό Δημόσιο) μέτοχοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία να πληρώσουν φόρο για μέρισμα το οποίο ουδέποτε εισέπραξαν και προφανώς δεν οφείλουν!

 – Δεν έχουν δικαίωμα να προβούν μονομερώς σε Τροποποιητική Δήλωση στην Εφορία, δεδομένου ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει αποστείλει απευθείας στο  taxisnet τις καταστάσεις, βάσει των οποίων φέρονται να έχουν εισπράξει κανονικά το αναλογούν μέρισμα!

 Τέλος, οι 28 μέτοχοι επιφυλάσσονται ρητά για κάθε παράνομη πράξη και παράλειψη, μετά την ψήφιση του ν. 4482/2017, η οποία οδηγεί στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. και τη μη είσπραξη των νομίμων αξιώσεων του Οργανισμού και των ίδιων ως μετόχων του.

                                                                   Συντονιστική Επιτροπή Μετόχων ΟΑΣΘ

                                                   (ασκησάντων Αίτηση Ακύρωσης Ν. 4482/17 στο ΣΤΕ)