Επιδοτήσεις δημοσίου προς ΟΑΣΘ και μερίσματα μετόχων

-Η αλήθεια για τις επιδοτήσεις προς τον ΟΑΣΘ:

Ως  νόμιμες επιδοτήσεις προς τον ΟΑΣΘ νοούνται όλα τα ποσά τα οποία το Κράτος – βάσει της  ψηφισμένης από τη Βουλή (2010) Σύμβασης Ανανέωσης έως το 2019 – συμφώνησε να πληρώνει προς τον  ιδιωτικό Συνεταιριστικό Οργανισμό Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ώστε να καλύπτει (το Κράτος) την κοινωνική του πολιτική: άγονες γραμμές, επιδότηση τιμής εισιτηρίου, μειωμένα εισιτήρια φοιτητών , αναπήρων, ανέργων κλπ, όπως κάνει και με τις Συγκοινωνίες των Αθηνών, τις Αεροπορικές Συγκοινωνίες των νησιών της Αγονης Γραμμής κλπ.   Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κάθετη μείωση νόμιμων επιδοτήσεων από το 2015 με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ:

  

 pinakas epidotiseon

 

Συμπερασματικά, αν ο ΟΑΣΘ, ως ιδιωτικός Συνεταιριστικός Οργανισμός 3000 Μετόχων δεν υποχρεωνόταν να ασκεί την κοινωνική πολιτική του Κράτους, δηλ.

 

  • δεν υποχρεωνόταν από το Κράτος να διαθέτει την τιμή του εισιτηρίου στο 1 ευρώ (αντί του πραγματικού της κόστους, δηλ 1,5 ευρώ περίπου

 

  • δεν υποχρεωνόταν από το Κράτος να εκτελεί τις άγονες γραμμές (υπόλοιπο

Νομού Θεσσαλονίκης, 20 – 30 χωριά, στα οποία τα λεωφορεία συχνά    πηγαινοέρχονται άδεια ή με 1-2 επιβάτες)

 

  • δεν υποχρεωνόταν από το Κράτος να διαθέτει μειωμένα εισιτήρια

     (φοιτητικά, υπερηλίκων , κλπ)

 

τότε,  δεν θα χρειαζόταν να εισπράττει  καμμία κρατική επιδότηση, δεν θα είχε κανένα έλλειμμα και πιθανόν θα ήταν και κερδοφόρος.

 

Το μετοχολόγιο του ΟΑΣΘ είναι κατανεμημένο σε 424 μετοχές , εκ των οποίων 346 σε μικρομετόχους, και οι υπόλοιπες στα ΚΤΕΛ  Θεσσαλονίκης, στο Συνεταιρισμό των Εργαζομένων και στο Νομικό Πρόσωπο του ΟΑΣΘ .

 

– Τα κέρδη των μετόχων

 

Οι  μέτοχοι του ΟΑΣΘ   μοιράζονταν, σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και σε εκτέλεση του Νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση ΟΑΣΘ – Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό των 16.450.000/ετησίως. Η συντριπτικη πλειοψηφία έχουν έως 12,5% ακέραιης μετοχής, είναι δηλαδή μικρομέτοχοι και λάμβαναν μέρισμα (16.450.000/3.005=5.474 ευρώ) ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΜΙΚΤΑ ανά μέτοχο το χρόνο  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016).

 

Οι  2200 – εκ των 3005 – μετόχων ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε.(ΕΦΚΑ) και, ανάλογα με τα χρόνια άσκησης της δραστηριότητας, κατατάσσονταν (μέχρι 31/12/2016) σε ασφαλιστικές κλάσεις. Οι περισσότεροι κατατάσσονταν στην Ε΄ασφ.κλάση και πλήρωναν, μέχρι πρότινος, έως 450 ευρώ το μήνα, δηλαδή 5.474 ευρώ το χρόνο, μείον οι   Φόροι και οι Ασφαλιστικές Εισφορές, άρα  κατέληγαν σε μηδενικό εισόδημα ή έβαζαν και από την τσέπη τους.

 

Συνοπτικά: Το μέρισμα (κέρδος) που απέμενε μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων για τους μετόχους του ΟΑΣΘ, ανερχόταν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά μέσο όρο, σε 74 ευρώ το μήνα, ενώ πάνω από 500 μέτοχοι με μικρά ποσοστά  έβαζαν και από την τσέπη τους για να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

 

Αναστολή καταβολής Μερίσματος στους μετόχους (ή πώς οι μέτοχοι, μετά τη δήμευση της περιουσίας τους καλούνται να πληρώσουν και φόρους για μερίσματα που δεν έχουν εισπράξει):

 

Σύμφωνα με την πρώην Διοίκηση του ΟΑΣΘ, ο Οργανισμός αδυνατούσε να καταβάλει το σύνολο των μερισμάτων του 2016 και του 201,7 λόγω μη καταβολής των νόμιμων επιδοτήσεων από το κράτος (το κυβερνητικό σενάριο ήταν: σκόπιμη οικονομική ασφυξία, πρόκληση απεργιών, «αγανάκτηση» του κόσμου κλπ ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες για κρατικοποίηση)

 

Αποτέλεσμα: όλα τα ταμειακά  αποθέματα του ΟΑΣΘ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών των μερισμάτων, διατίθεντο για τις τρέχουσες ανάγκες του Συγκοινωνιακού έργου (μισθοί, καύσιμα , ανταλλακτικά κλπ) και δεν  καταβάλλονταν μερίσματα στους μετόχους την περίοδο αυτή (2016-2017).

 

Η πρώην Διοίκηση ήλπιζε να εισπράξει εντός του 2017 τα οφειλόμενα από το Κράτος – όπως το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι τελευταίας στιγμής τη διαβεβαίωνε – και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες της με τους μετόχους και άλλους πιστωτές, κάτι που βέβαια, δεν συνέβη διότι μεσολάβησε η κρατικοποίηση.

 

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτά τα μερίσματα είχαν περαστεί στο ΤΑΧΙΣ ως αναλογούντα επιχειρηματικά κέρδη (αλλά μη καταβληθέντα) οι Μέτοχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο και προκαταβολή φόρου για το 2016 για μερίσματα που δεν εισέπραξαν –  και το ίδιο θα κληθούν να κάνουν και για τα μη καταβληθέντα μερίσματα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017, έως την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ  (25/7/17).

 

-Η παγίδα της Επικοινωνίας: Έχει προκαλέσει σοβαρές απορίες η παντελής έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής της πρώην Διοίκησης του ΟΑΣΘ σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν αλλά και μετά την κρατικοποίηση, παρά το μπαράζ συνεντεύξεων και δημοσιευμάτων του αρμόδιου Υπουργείου κατά του Οργανισμού, τα δυσφημιστικά σχόλια, τα ανακριβή στοιχεία κλπ. Από την πρώην Διοίκηση, ούτε ένα Δελτίο Τύπου, ούτε μια Συνέντευξη Τύπου, ούτε μια δήλωση – πέραν της δημοσιοποίησης των νομικών της ενεργειών –  ως το τέως ΔΣ να αποδεχόταν στωικά όλες τις κατηγορίες. Αντίστοιχα, καμμία αντίδρας,η ούτε καν των λεγόμενων «φιλελεύθερων» κομμάτων, για την ουσιαστική κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας των μετόχων, πράξη που αντιβαίνει σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και της Κοινοτικής Νομοθεσίας (σημ. λόγω ελλειπούς πληροφόρησης ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ο ΟΑΣΘ θα αποζημιωθεί για την κρατικοποίηση, ενώ, σύμφωνα με το Νόμο Σπίρτζη, ουδεμία  αποζημίωση προβλέπεται).

 

Ουσιαστικά, μία σοβιετικού τύπου δήμευση ιδιωτικής περιουσίας στην Ελλάδα του 2017 πέρασε απαρατήρητη, όπως και το γεγονός ότι 3000 πρώην μέτοχοι  παύουν να πληρώνουν ασφαλιστικές Εισφορές  και Φόρους, ενώ ένας άγνωστος, μέχρι στιγμής αριθμός από αυτούς (όσοι είχαν ως μοναδικό έσοδο το μέρισμα του ΟΑΣΘ) μπαίνει σε καθεστώς Ανεργίας και θα διεκδικήσει τα ανάλογα επιδόματα από τον ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα, μετά την Κρατικοποίηση, το Δημόσιο να ζημιώνεται 12 – 14 εκατ  ευρώ  ετησίως – μόνον από την απώλεια των παραπάνω.

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ποσό αυτό τείνει να προσεγγίσει το ποσό που ελάμβαναν, βάσει συμβάσεως με το Δημόσιο ως νόμιμο μέρισμα,  οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ (16 εκατ. ευρώ /χρόνο)