Ερώτηση Θ. Καράογλου : Ξαναπληρώνει για τις επισκευές λεωφορείων ο ΟΑΣΘ στην ΕΛΒΟ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Βουλευτής Β ́ Θεσ/νίκης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. πρωτ.: 6179

Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργό:

-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ξαναπληρώνει για τις επισκευές λεωφορείων ο ΟΑΣΘ στην ΕΛΒΟ»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, ο ΟΑΣΘ έχει καταβάλει σχεδόν 1.000.000 ευρώ στην ΕΛΒΟ για επισκευές λεωφορείων, τη στιγμή που θα έπρεπε να είχαν γίνει χωρίς επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με πρότερη σύμβαση που δεσμεύει τα δύο μέρη. Πρόκειται για στόλο λεωφορείων που παραδόθηκαν στο παρελθόν από την ΕΛΒΟ στον ΟΑΣΘ και τα οποία αποδείχθηκαν προβληματικά και είχε ξεκινήσει μία διαδικασία για τη κάλυψη της επισκευής τους από την ΕΛΒΟ.

Πιο συγκεκριμένα το 2008 ο ΟΑΣΘ υπέγραψε με την ΕΛΒΟ σύμβαση προμήθειας για 20 απλά και 20 αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία παραδόθηκαν και ξεκίνησαν να μπαίνουν στην κυκλοφορία σταδιακά από το 2010. Ωστόσο, τα λεωφορεία άρχισαν να σημειώνουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα και συνεχείς βλάβες. Έτσι ξεκίνησε μία διαδικασία κατά την οποία τα λεωφορεία μεταφερόντουσαν επανειλημμένως στην ΕΛΒΟ προκειμένου να διορθωθούν, χωρίς ωστόσο να λύνονται ουσιαστικά και οριστικά τα τεχνικά προβλήματα. Επί της ουσίας δηλαδή, ο ΟΑΣΘ παρέλαβε πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, καθώς τα λεωφορεία βρισκόντουσαν συνέχεια προς επισκευή.

Αντίστοιχα προβλήματα σημείωναν και 80 αρθρωτά λεωφορεία που είχαν παραληφθεί από την ΕΛΒΟ το 2005. Οι εργασίες επισκευής των λεωφορείων προβλεπόταν να πραγματοποιηθούν δωρεάν από την ΕΛΒΟ στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων με τον ΟΑΣΘ.

Ωστόσο, με την αλλαγή της διοίκησης του ΟΑΣΘ και ενώ τα προβλήματα με τα λεωφορεία συνεχίζονται, η συντήρηση και οι επιδιορθώσεις των ίδιων λεωφορείων του ΟΑΣΘ από την ΕΛΒΟ δεν προχωρούν όπως προβλέπεται από τις υπάρχουσες συμβάσεις. Η διοίκηση του ΟΑΣΘ φαίνεται να έχει καταβάλει ένα εκατομμύριο ευρώ για αδικαιολόγητες, αλλά και προσχηματικές εργασίες επιδιορθώσεων, ενώ θα έπρεπε όλες αυτές οι εργασίες να είχαν προχωρήσει χωρίς να υπάρξει χρέωση για τον Οργανισμό, δεδομένου ότι το κόστος αυτό είχε καλυφθεί από προηγούμενες εγγυήσεις.

Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια πρόκλησης βλάβης στα λεωφορεία του, ο ΟΑΣΘ προχωρά στη συγκρότηση επιτροπών διερεύνησης, ορίζοντας μάλιστα μέλη εκτός του Οργανισμού για τα οποία προβλέπεται και επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, καθώς η αμοιβή τους ορίζεται στα 500 ευρώ ανά μέλος, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο τις πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα ότι ο ΟΑΣΘ έχει καταβάλει στην ΕΛΒΟ ένα εκατομμύριο ευρώ για επισκευές λεωφορείων που είχαν παραληφθεί στο παρελθόν και που η επισκευή τους καλυπτόταν χωρίς επιπλέον χρέωση από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΕΛΒΟ;

-Για ποιους λόγους στις επιτροπές διερεύνησης αιτιών πρόκλησης βλαβών ορίζονται μέλη εκτός ΟΑΣΘ και ΕΛΒΟ επ ́ αμοιβή;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ